Rue de Villers 43
+32 (0) 2 551 17 77

Rapporten

Activiteitenrapport 2018

Al 14 jaar bedient Jamais Sans Toit” alle daklozen en / of mensen in precaire situaties. Jamais Sans Toit anno 2018 is een team dat steeds meer gemotiveerd raakt om mensen die binnenkomen te ondersteunen en te begeleiden. Ontdek in dit rapport een kwalitatieve en kwantitatieve kijk op ons opvang- en ondersteuningswerk in dagcentra.

Activiteitenrapport 2017

13 jaar bestaan, aanwezig zijn in het dagelijkse leven van daklozen … Dit rapport geeft de stand van zaken van onze VZW weer: zijn cijfers, zijn ervaring, zijn ontwikkelingen, zijn team … Ontdek in 27 pagina’s wat de ons jaar 2017.

Activiteiten Rapport 2016

Een activiteitenverslag is een gelegenheid om een ​​kijkje te nemen in het afgelopen jaar en om de balans op te maken van de actie van de vereniging. Ontdek hier met behulp van concrete data, cijfers maar ook getuigenissen hoe het dagelijkse leven bij Jamais Sans Toit anno 2016 bestond.

Activiteiten Rapport 2015

Dit rapport lijst de grondslagen, waarden en acties van onze oganisatie. Daarnaast worden onze activiteiten besproken, vergezeld van het nodige cijfermatieraal. Dit document sluit af met een aantal standpunten over onze dagelijkse werking, geformuleerd door ons publiek.

Dispositif 86.400 (Winter Plan)

Een volledige dag telt zo’n 86.400 seconden. De laatste 4 jaar biedt het collectief “Winter 86.400” een bijkomende dagopvan luik aan het winterovernplan van de Gemeenschappelijkegemeenschapscommissie.