Rue de Villers 43
+32 (0) 2 551 17 77

De vzw

Jamais sans toit

De vzw Jamais Sans Toit werd opgericht in september 2004 op onafhankelijke basis door Muriel en Patrick Sochnikoff.

Sindsdien kreeg ze – financiële steun van de Koning Boudewijnstichting – een partnership met de Voedselbank van Brabant – steun van het OCMW van Brussel en de Stad Brussel, waarbij de burgemeester actieve ondersteuning van de projecten en acties biedt.

Het doel van de vereniging is om moreel verrijkend te zijn en sociaal en cultureel de daklozen te steunen om hen zo een sprankje hoop, waardigheid en nieuwe interesses te geven.

Jamais Sans Toit dagelijks hulp aan zo’n 40 personen tijdens de winterperiode.

Dagelijks streven wij ernaar hulp en verschillende activiteiten te bieden:

We streven ernaar verschillende activiteiten aan te bieden

Sport

Scrabbel, schaak, pétanque, ping-pong, voetbal, … elke maand organiseren we wedstrijden met als doel mensen met verschillende achtergronden samen te brengen. Op die manier willen we ghetto’s voorkomen en de nadruk leggen op bijeenkomst, samenwerking en reïntegratie.

Cultuur

Theater, schijfateliers, opera’s, exposities, praatcafé’s,… Elke week organiseren we verschillende activiteiten, vaak in samenwerking met plaatselijke scholen. Het is belangrijk om dergelijke problematieken onder de aandacht van jongeren te brengen. Zij zijn tenslotte de verantwoordelijken van morgen.

IMG_2250
IMG_4625
IMG_1404
Doc-24-mai-2013-15-34-1

Gezondheid

Leven op straat en je goed voelen in je vel zijn twee zaken die moeilijk samen gaan. Jamais Sans Toit tracht hier zoveel mogelijk te helpen in samenwerking met verschillende professionals die vrijwillig enkele momentel van ontspanning en zorg organiseren.

Publicaties

De werknemers en vrijwilligers van Jamais Sans Toit nemen ook deel aan de driemaandelijkse tijdschrift “Jamais Sans Voix”, bedoeld voor sponsors, leden en politieke en maatschappelijkeinstanties van de Stad Brussel. Ook de verschillende verenigingen die actief zijn in de Brusselse sociale sector krijgen deze informatie (400 zendingen in totaal).

Internet lessen

Leden van JST hebben toegang tot onze computer voor het zoeken van werk, slaapgelegenheden,…
daarnaast kunnen de ook beroep doen op onze sociale medewerkers voor hun administratieve taken.

Ons team bestaat permanent uit vier personen, (één coördinator en 3 opvoeders). Daarnaast staat onze directrice altijd klaar om bij te springen. Elk jaar krijgen we tussen september en april, hulp van studenten (opvoeders of sociale assistenten), die ons team vervolledigen.

Voor meer informatie over onze team-werking of bij interesse, kan u ons altijd beleen op: 02/551 17 77.